Net Design Shop : Ready Shopping site
 Search :             language    :        
 


สถิติผู้ชมเว็บไซต์Member Login

 


การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

 • ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า

 • ดูแลการขับถ่ายทำแผล

 • วัดไข้ วัดความดัน ฉีดอินซูลิน (ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเบาหวานถึงขั้นต้องฉีดยา)

 • คอยสังเกตุดูอาการของผู้ป่วยทุกวัน ถ้ามีอะไรผิดสังเกตุจะแจ้งให้ญาติทราบทันที

 • ดูแล จัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย หรือ ตามโรค หรือตามโรคของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยแต่ละคนโดยนักโภชนาการวิชาชีพ ซึ่งจัดอาหารให้ สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ๆ ทุกมื้อ ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรของโรงพยาบาลที่ให้มา

 • ทำกิจกรรมร่วมกับคนป่วย เช่น พูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง หรือทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น

 

 

     

 

 


งานดูแลและบริการผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
งานบริการที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

 

 • ดูแลการพลิก ตะแคงตัวทุก ๆ 2 ชั่วโมง

 • ดูแลการกระตุ้น การรับผู้ของผู้ป่วยด้านสมอง

 • ฝึกและกระตุ้นการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ให้ฟื้นฟูสภาพตามความเหมาะสม

 • กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ

 • กิจกรรมด้านศาสนา เช่น การทำใส่บาตร

 • การบริการพบแพทย์ตามนัด โดยเจ้าหน้าดูแล 1 คน

          

 

 •